เช็คเลขโมเดลสินค้าและราคา DIGITAL PANEL METER (SIAMTES) พาเนลมิเตอร์แบบดิจิตอล SIZE 96X96MM. 72X72MM. ยี่ห้อ PTEN

เช็คเลขโมเดลสินค้าและราคา DIGITAL PANEL METER (SIAMTES) พาเนลมิเตอร์แบบดิจิตอล SIZE 96X96MM. 72X72MM. ยี่ห้อ PTEN

Digital Panel Meter (ดิจิตอลพาเนลมิเตอร์ DP3-96 (3 Display))

 • DX-Z96I3 ราคา 4,000 บาท
 • DX-Z96U3 ราคา 4,000 บาท
 • DX-Z96UIF ราคา 4,500 บาท
 • DX-Z96UIP ราคา 9,200 บาท
 • PMD-292E-9T5 ราคา 8,500 บาท
 • PMD-292E-9X5 ราคา 7,900 บาท
 • PMD-292Z ราคา 4,800 บาท

Digital Watt Meter (ดิจิตอล วัตต์ คอสมิเตอร์)

 • DX-P96S ราคา 5,700 บาท
 • DX-P72S ราคา 5,700 บาท

Digital Power Factor Meter (ดิจิตอลคอสมิเตอร์)

 • DX-PF96S ราคา 5,700 บาท
 • DX-PF72S ราคา 5,700 บาท

Frequency Meter (ไซเกิ้ลมิเตอร์วัดความถี่)

 • DX-F96 ราคา 1,800 บาท
 • DX-F72 ราคา 1,800 บาท

Direct input AC Vooltmeter (โวลท์มิเตอร์แบบดิจิตอล)

 • DX-V96 ราคา 1,700 บาท
 • DX-V72 ราคา 1,700 บาท

CT operated AC Amp meter (แอมมิเตอร์แบบดิจิตอล)

 • DX-A96 ราคา 1,700 บาท
 • DX-A72 ราคา 1,700 บาท

SuperAdmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are makes.

Line
Line