เช็คเลขโมเดลสินค้าและราคา LINEAR BUSHINGS ลิเนียร์บุชชิ่ง

เช็คเลขโมเดลสินค้าและราคา LINEAR BUSHINGS ลิเนียร์บุชชิ่ง

LINEAR BUSHING ยี่ห้อ THK 

LM3 LM3PLM3UP LM3UU LM4 LM4P LM4U LM4UU 

LM5 LM5P LM5U LM5UP LM5UU LM5UUP LM6 LM6-AJ 

LM6P LM6U LM6U-AJ LM6UU LM6UU-AJ LM6UUP LM8 

LM8-AJ LM8P LM8S LM8S-AJ LM8SP LM8SU LM8SU-AJ 

LM8SUU LM8SUU-AJ LM8SUUP LM8U LM8U-AJ LM8UP 

LM8UU LM8UU-AJ LM8UUP LM10 LM10-AJ LM10P LM10U

LM10U-AJ LM10UP LM10UU LM10UU-AJ LM10UUP LM12 

LM12-AJ LM12P LM12U-AJ LM12U-OP LM12UU LM12UU-AJ

LM13 LM13-AJ LM13P LM13U LM13U-AJ LM13U-OP LM13UU 

LM13UU-AJ LM13UU-OP LM13UUP LM16 LM16-AJ LM16-OP 

LM16U LM16U-AJ LM16U-OP LM16UP LM16UU LM16UU-AJ 

LM16UU-OP LM20 LM20-AJ LM20-OP LM20P LM20U LM20U-AJ 

LM20U-OP LM20UU LM20UU-AJ LM20UU-OPLM20UUP LM25 

LM25-AJ LM25-OP LM25P

———————————————–

ลิเนียร์บุชชิ่ง – รุ่น SC ยี่ห้อ THK 

SC6MUU SC6UU SC8 SC8UU SC10MUU SC10UU SC12 SC12MUU

SC12UU SC13 SC13MUU SC13UU SC16 SC16MUU SC16UU SC20

SC20MUU SC20UU SC25 SC25MUU SC25UU SC30 SC30UU SC35UU

SC40 SC40UU SC50 SC50UU

———————————————–

ลิเนียร์บุชชิ่ง รุ่น LMF ยี่ห้อ THK

LMF6 LMF6UU LMF8 LMF8S LMF8SUU LMF8UU LMF10 LMF10UU

LMF12 LMF12UU LMF13 LMF13UU LMF16 LMF16UU LMF20

LMF20UU LMF25 LMF25UU LMF30 LMF30UU LMF35 LMF35UU

LMF40 LMF40UU LMF50 LMF50UU LMF60

————————————————-

ลิเนียร์บูชชิ่ง รุ่น LMK ยี่ห้อ THK

LMK6 LMK6UU LMK8 LMK8S LMK8SUU LMK8UU LMK10 LMK10UU

LMK12 LMK12UU LMK13 LMK13UU LMK16 LMK16UU LMK20

LMK20UU LMK25 LMK25UU LMK30 LMK30UU LMK35 LMK35UU

LMK40 LMK40UU LMK50 LMK50UU LMK60 LMK60UU

————————————————–

ลิเนียร์บุชชิ่ง รุ่น LMF-L ยี่ห้อ THK

LMF6L LMF6LUU LMF8L LMF8LUU LMF10L LMF10LUU LMF12L

LMF12LUU LMF13L LMF13LUU LMF16L LMF16LUU LMF20L

LMF20LUU LMF25L LMF25LUU LMF30L LMF30LUU LMF35L

LMF35LUU LMF40L LMF40LUU LMF50L LMF50LUU LMF60L LMF60LUU

————————————————–

ลิเนียร์บุชชิ่ง รุ่น LMH ยี่ห้อ THK

LMH6 LMH6UU LMH8 LMH8UU LMH10 LMH10UU LMH12 LMH12UU

LMH13 LMH13UU LMH16 LMH16UU LMH20 LMH20UU LMH25

LMH25UU LMH30 LMH30UU

————————————————–

ลิเนียร์บุชชิ่ง รุ่น LMK-L ยี่ห้อ THK

LMK6L LMK6LUU LMK8L LMK8LUU LMK10L LMK10LUU LMK12L

LMK12LUU LMK13L LMK13LUU LMK16L LMK16LUU LMK20L

LMK20LUU LMK25L LMK25LUU LMK30L LMK30LUU LMK35L

LMK35LUU LMK40L LMK40LUU LMK50L LMK50LUU LMK60L

LMK60LUU

————————————————–

สไลด์บุช รุ่น SM ยี่ห้อ NIPPON BEARING

SM3 SM3G SM3GUU SM3UU SM4 SM4G SM4GUU SM4UU SM5 SM5G

SM5GUU SM5UU SM6 SM6G SM6GUU SM6UU SM8 SM8G SM8GUU

SM8S SM8SG SM8SGUU SM8SUU SM8UU SM10 SM10G SM10GUU

SM10UU SM12 SM12G SM12GUU SM12UU SM13 SM13G

SM13GUU SM13UU SM16 SM16G SM16GUU SM16UU SM20

SM20G SM20GUU SM20UU SM25 SM25G SM25GUU SM25UU

SM30 SM30G SM30GUU SM30UU SM35 SM35G SM35GUU

SM35UU SM40 SM40G SM40GUU SM40UU SM50 SM50G

SM50GUU SM50UU SM60 SM60G SM60GUU SM60UU SM80

SM80G SM80GUU SM80UU SMS3 SMS3G SMS3UU

SMS4 SMS4GUU SMS4UU SMS5 SMS5GUU SMS5UU SMS6

SMS6G SMS6GUU SMS6UU SMS8 SMS8G SMS8GUU SMS8S

SMS8SG

—————————————————-

ลิเนียร์บุชชิ่ง รุ่น LMH-L ยี่ห้อ THK

LMH6L LMH6LUU LMH8L LMH8LUU LMH10L LMH10LUU

LMH12L LMH12LUU LMH13L LMH13LUU LMH16L LMH16LUU

LMH20L LMH20LUU LMH25LUU LMH30L LMH30LUU

—————————————————-

สไลด์บุช รุ่น SME ยี่ห้อ NIPPON BEARING

SME10GUU SME13GUU SME16GUU SME20GUU SME25GUU

SME30GUU SME35GUU SME40GUU SME50GUU

—————————————————-

สไลด์บุช รุ่น SMK ยี่ห้อ NIPPON BEARING

SMK6 SMK6GUU SMK6UU SMK8 SMK8G SMK8GUU SMK8S SMK8SG

SMK8SGUU SMK8SUU SMK8UU SMK10 SMK10G SMK10GUU SMK10UU 

SMK12 SMK12G SMK12GUU SMK12UU SMK13 SMK13G SMK13GUU 

SMK13UU SMK16 SMK16G SMK16GUU SMK16UU SMK20 SMK20G

SMK20GUU SMK20UU SMK25 SMK25G SMK25GUU SMK25UU SMK30 

SMK30G SMK30GUU SMK30UU SMK35 SMK35G SMK35GUU SMK35UU 

SMK40 SMK40G SMK40GUU SMK40UU SMK50 SMK50G SMK50GUU

SMK50UU SMK60 SMK60G SMK60GUU SMK60UU SMSK6 SMSK6G

SMSK6GUU SMSK6UU SMSK8 SMSK8G SMSK8GUU SMSK8S SMSK8SG

SMSK8SGUU SMSK8SUU SMSK8UU SMSK10 SMSK10G SMSK10GUU 

SMSK10UU SMSK12 SMSK12G SMSK12GUU SMSK12UU SMSK13

SMSK13G SMSK13GUU SMSK13UU SMSK16 SMSK16G SMSK16UU

SMSK20 SMSK20G SMSK20GUU SMSK20UU SMSK25 SMSK25G SMSK25GUU

SMSK25UU

——————————————————

Linear Ball Bearing รุ่น KH/KLM ยี่ห้อ NTN

KH1228 KH1428 KH2030 KH2540 KH3050 KH4060 KH5070

KLM04 KLM16 KLM35

——————————————————-

ลิเนียร์บุชชิ่ง แบบหน้าแปลน หัวเติมจาระบี ยี่ห้อ MYT

LMYMFP8LUU LMYMFP12LUU LMYMFP16LUU LMYMFP20LUU

LMYMFP25LUU LMYMFP30LUU LMYMFP35LUU LMYMFP40LUU

LMYMFP50LUU LMYMFP60LUU

——————————————————

ลิเนียร์บุชชิ่ง รุ่น LME ยี่ห้อ THK

LME5-AJ LME5UU-AJ LME8 LME8GA LME8GAUU LME8UU 

LME8UU-AJ LME12 LME12-AJ LME12-OP LME12GA-AJ 

LME12GA-OP LME12GAUU-AJ LME12GAUU-OP LME12UU 

LME12UU-AJ LME12UU-OP LME16 LME16-AJ LME16GA-OP

LME16GAUU LME16GAUU-AJ LME16GAUU-OP LME16UU LME16UU-AJ 

LME16UU-OP LME20-AJ LME20-OP LME20GA-AJ LME20GA-OP 

LME20GAUU-AJ LME20GAUU-OP LME20UU LME20UU-AJ LME20UU-OP LME25

LME25-AJ LME25-OP LME25GA-AJ LME25GA-OP LME25GAUU-AJ

LME25GAUU-OP LME25UU LME25UU-AJ LME25UU-OP LME30 LME30-AJ

LME30-OP LME30GA-AJ LME30GA-OP LME30GAUU-AJ LME30GAUU-OP

LME30UU LME30UU-AJ LME30UU-OP LME40-AJ LME40-OP LME40GA

LME40GA-AJ LME40GAUU-AJ LME40GAUU-OP LME40UU-AJ LME40UU-OP

LME50-AJ LME50-OP LME50GA-AJ LME50GA-OP LME50GAUU-AJ 

LME50GAUU-OP LME50UU LME50UU-AJ LME50UU-OP LME60 

LME60-AJ LME60-OP LME60GA-AJ LME60GA-OP LME60GAUU-AJ

LME60GAUU-OP LME60UU LME60UU-AJ LME60UU-OP LME80GA

LME80GA-AJ LME80GA-OP LME80GAUU LME80GAUU-AJ LME80GAUU-OP

————————————————————–

สไลด์บุช รุ่น CE ยี่ห้อ NIPPON BEARING

CE16-1-1000 CE16-1-1500 CE16-1-1800 CE16-1-2000 CE16-1-300

CE16-1-500 CE16-1-800 CE16-2-1000 CE16-2-1500 CE16-2-1800

CE16-2-2000 CE16-2-300 CE16-2-500 CE16-2-800 CE20-1-1000

CE20-1-1500 CE20-1-1800 CE20-1-2000 CE20-1-300 CE20-1-500

CE20-1-800 CE20-2-1000 CE20-2-1500 CE20-2-1800 CE20-2-2000

CE20-2-300 CE20-2-500 CE20-2-800 CE25-1-1000 CE25-1-1500

CE25-1-1800 CE25-1-2000 CE25-1-300 CE25-1-500 CE25-1-800

CE25-2-1000 CE25-2-1500 CE25-2-1800 CE25-2-2000 CE25-2-300

CE25-2-500 CE25-2-800 CE30-1-1000 CE30-1-1500 CE30-1-1800

CE30-1-2000 CE30-1-300 CE30-1-500 CE30-1-800 CE30-2-1000

CE30-2-1500 CE30-2-1800 CE30-2-2000 CE30-2-300 CE30-2-500

CE30-2-800 CES16-1-1000 CES16-1-1500 CES16-1-1800 CES16-1-2000

CES16-1-300 CES16-1-500 CES16-1-800 CES16-2-1000 CES16-2-1500

CES16-2-1800 CES16-2-2000 CES16-2-300 CES16-2-500 CES16-2-800

CES20-1-1000 CES20-1-1500 CES20-1-1800 CES20-1-2000 CES20-1-300

CES20-1-500 CES20-1-800 CES20-2-1000 CES20-2-1500 CES20-2-1800

CES20-2-2000 CES20-2-300 CES20-2-500 CES20-2-800 CES25-1-1000

CES25-1-1500 CES25-1-1800 CES25-1-2000 CES25-1-300CES25-1-500

—————————————————————–

สไลด์บุช รุ่น SMT ยี่ห้อ NIPPON BEARING

SMST6GUU SMST6UU SMST8GUU SMST8UU SMST10GUU SMST10UU SMST12GUU

SMST12UU SMST13GUU SMST13UU SMST16GUU SMST16UU SMST20GUU

SMST25GUU SMST25UU SMST30GUU SMST30UU SMT6GUU SMT6UU SMT8GUU

SMT8UU SMT10GUU SMT10UU SMT12GUU SMT12UU SMT13GUU SMT13UU

SMT16GUU SMT16UU SMT20GUU SMT20UU SMT25GUU SMT25UU SMT30GUU

SMT30UU

—————————————————————–

ลิเนียร์แบริ่ง รุ่น LM (ซีรีย์ ECO) ยี่ห้อ OZAK

LM6-UU LM8-UU LM10-UU LM12-UU LM13-UU LM16-UU LM20-UU

LM25-UU LM30-UU LM35-UU LM40-UU LM50-UU LM60-UU

—————————————————————–

สไลด์บุช รุ่น SMA ยี่ห้อ NIPPON BEARING

SMA3GUU SMA4GUU SMA5GUU SMA6GUU SMA8GUU SMA10GUU SMA12GUU

SMA13GUU SMA16GUU SMA20GUU SMA25GUU SMA30GUU SMA35GUU

SMA40GUU SMA50GUU SMA60GUU

—————————————————————–

ลิเนียร์แบริ่ง แบบหน้าแปลน LFM ยี่ห้อ OZAK

LFM25-UU LFM30-UU LFM35-UU LFM40-UU LFM50-UU LFM60-UU

MLFM16-UU MLFM20-UU MLFM25-UU MLFM30-UU MLFM35-UU

MLFM40-UU MLFM50-UU

—————————————————————–

ลิเนียร์แบริ่ง แบบดับเบิ้ล LFDC-MF ยี่ห้อ OZAK

LFDC16MF LFDC20MF LFDC25MF LFDC30MF MLFDC16MF MLFDC20MF

MLFDC25MF MLFDC30MF

—————————————————————–

ลิเนียร์บุชชิ่ง รุ่น LKBMKUU ยี่ห้อ KBS

LKBMK6UU LKBMK8SUU LKBMK8UU LKBMK10UU LKBMK12UU LKBMK16UU

LKBMK20UU LKBMK25UU LKBMK30UU LKBMK35UU LKBMK40UU LKBMK50UU

LKBMK60UU

—————————————————————–

ลิเนียร์แบริ่ง มีรูหล่อลื่น LFLB ยี่ห้อ OZAK

LFLB16-UU LFLB30-UU ULFLB6-UU ULFLB8-UU UMLFLB6-UU UMLFLB8-UU

—————————————————————–

LM Stroke บุชชิ่ง (แบบตรง / มีซีล) รุ่น ST-UU/ รุ่น ST-UUB ยี่ห้อ THK

ST8UU ST10UU ST12UU ST16UU ST20UU ST20UUB ST25UU ST25UUB ST30UU

ST30UUB ST35UU ST35UUB ST40UU ST40UUB ST45UU ST45UUB ST50UU

ST55UUB ST70UUB ST100UUB

—————————————————————–

ชุดลิเนียร์บุชชิ่ง แบบตัวเรือน SMYC ยี่ห้อ MYT

SMYC8UU SMYC10UU SMYC12UU SMYC13UU SMYC16UU SMYC20UU SMYC25UU

SMYC30UU SMYC35UU SMYC40UU SMYC50UU

—————————————————————–

ลิเนียร์แบริ่ง รูปตัว T LFDTC ยี่ห้อ OZAK

LFDTC6-UU LFDTC8-UU LFDTC10-UU LFDTC12-UU LFDTC13-UU LFDTC16-UU

LFDTC16B-UU LFDTC20-UU LFDTC20B-UU LFDTC25-UU LFDTC25B-UU

LFDTC30-UU LFDTC30B-UU LFDTC35-UU LFDTC35B-UU LFDTC40-UU LFDTC40B-UU

MLFDTC6-UU MLFDTC8-UU MLFDTC10-UU MLFDTC12-UU MLFDTC16-UU MLFDTC16B-UU

MLFDTC20-UU MLFDTC20B-UU MLFDTC25-UU MLFDTC25B-UU MLFDTC30-UU MLFDTC30B-UU

MLFDTC35-UU MLFDTC35B-UU MLFDTC40-UU MLFDTC40B-UU

—————————————————————–

ลิเนียร์บุชชิ่ง ซีรี่ส์ SC ยี่ห้อ SBC

SC12UU SC13UU SC16UU SC20UU SC25UU SC30UU SC35UU SC40UU

—————————————————————–

ลิเนียร์บุชชิ่ง ชนิด LM-L ยี่ห้อ THK

LM3L LM3LUU LM3ML LM3MLUU LM4LUU LM4ML LM4MLUU LM5L LM5LUU LM5ML

LM5MLUU LM6L LM6LP LM6LUU LM6ML LM6MLP LM6MLUU LM8L LM8LP LM8LUU

LM8LUUP LM8MLP LM8MLUU LM8MLUUP LM10L LM10LP LM10LUU LM10LUUP

LM10ML LM10MLP LM10MLUUP LM12L LM12LP LM12LUU LM12LUUP LM12ML

LM12MLP LM12MLUU LM12MLUUP LM13L LM13LP LM13LUU LM13LUUP LM13ML

LM13MLP LM13MLUU LM13MLUUP LM16L LM16LP LM16LUU LM16LUUP LM16ML

LM16MLP LM16MLUU LM16MLUUPLM20L LM20LP LM20LUU LM20LUUP LM20ML

LM20MLP LM20MLUU LM20MLUUP LM25L LM25LP LM25LUU LM25LUUP LM25MLP

LM25MLUU LM25MLUUP LM30L LM30LP LM30LUU LM30LUUP LM30MLP LM30MLUU

LM30MLUUP LM35L LM35LP LM35LUU LM35LUUP LM40L LM40LP LM40LUU LM40LUUP

LM50L LM50LP LM50LUU LM50LUUP LM60L

——————————————————————–

LM Stroke บุชชิ่ง (แบบตรง / ไม่มีซีล) รุ่น ST  รุ่น ST-B ยี่ห้อ THK

ST6 ST8 ST8B ST10 ST10B ST12 ST12B ST16 ST16B ST20B ST25 ST25B

ST30 ST30B ST35B ST40 ST40B ST45 ST50BM ST60 ST90B ST100

——————————————————————–

ลิเนียร์บุชชิ่ง รุ่น KKBH ยี่ห้อ KBS

KKBH0622PP KKBH0824PP KKBH1026 KKBH1026PP KKBH1228 KKBH1228PP

KKBH1428 KKBH1428PP KKBH1630 KKBH1630PP KKBH2030 KKBH2030PP

KKBH2540 KKBH2540PP KKBH3050 KKBH3050PP KKBH4060 KKBH4060PP

KKBH5070 KKBH5070PP

——————————————————————–

บล็อคสำหรับราง SMYBR ยี่ห้อ MYT

SMYBR16UU SMYBR20UU SMYBR25UU SMYBR30UU SMYBR35UU SMYBR40UU

SMYBR50UU

——————————————————————–

สไลด์บุช รุ่น SMF-W ยี่ห้อ NIPPON BEARING

SMF6GW SMF6GWUU SMF6W SMF6WUU SMF8GW SMF8GWUU SMF8W

SMF8WUU SMF10GW SMF10GWUU SMF10W SMF10WUU SMF12GW

SMF12GWUU SMF12W SMF12WUUSMF13GW SMF13GWUU SMF13W SMF13WUU 

SMF16GW SMF16GWUU SMF16W SMF16WUU SMF20GW SMF20GWUU SMF20W 

SMF20WUU SMF25GW SMF25GWUU SMF25W SMF25WUU SMF30GW SMF30GWUU

SMF30W SMF30WUU SMF35GW SMF35GWUU SMF35W SMF35WUU SMF40GW

SMF40GWUU SMF40W SMF40WUU SMF50GW SMF50GWUU SMF50W SMF50WUU 

SMF60GW  SMF60GWUU SMF60W SMF60WUU SMSF6GW SMSF6GWUU SMSF6W

SMSF6WUU SMSF8GW SMSF8GWUU SMSF8W SMSF8WUU SMSF10GW SMSF10GWUU

SMSF10W SMSF10WUU SMSF12GW SMSF12GWUU SMSF12W SMSF12WUU SMSF13GW

SMSF13GWUU SMSF13W SMSF13WUU SMSF16GW SMSF16GWUU SMSF16W SMSF16WUU 

SMSF20GW SMSF20GWUU SMSF20W SMSF20WUU SMSF25GWUU SMSF25W SMSF25WUU

SMSF30GW SMSF30GWUU SMSF30W SMSF30WUU SMSF35GW SMSF35GWUU SMSF35W

———————————————————————–

ลิเนียร์แบริ่ง หน้าแปลนกลม LFLC ยี่ห้อ OZAK

LFLC8-UU LFLC13-UU MLFLC8-UU MLFLC13-UU ULFLC6-UU ULFLC8-UU

ULFLC13-UU UMLFLC6-UU UMLFLC8-UU UMLFLC13-UU

———————————————————————–

ลิเนียร์แบริ่ง ชนิด CH ยี่ห้อ OZAK

CH6 CH8 CH10 CH12 CH13 CH16 CH20 CH25 CH30 CH35 CH40 MCH6

MCH8 MCH10 MCH16 MCH20 MCH25 MCH30 MCH35 MCH40

———————————————————————–

ลิเนียร์แบริ่ง LFKM (ECO) ยี่ห้อ OZAK

LFKM35-UU LFKM40-UU LFKM50-UU LFKM60-UU MLFKM16-UU MLFKM20-UU

MLFKM25-UU MLFKM30-UU MLFKM35-UU MLFKM40-UU MLFKM50-UU MLFKM60-UU

———————————————————————–

ลิเนียร์บุชชิ่ง SC-L ยี่ห้อ SBC

SC13LUU SC16LUU SC20LUU SC25LUU SC30LUU SC35LUU SC40LUU

———————————————————————–

SuperAdmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are makes.

Line
Line